Categories
Sajtóközlemény

Az Igen Szolidaritás többpárti, politikai szociális válságmegoldó kezdeményezése

A koronavírus-járvány berobbanása egyre kevésbé valószínű, ám annál fenyegetőbb az eredendően is létező, de a rendkívüli helyzetben extrém gyorsasággal kibontakozó a szociális válság. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom ezért 4+1 intézkedésből álló, szociális válságmegoldó-köteget dolgozott ki, amihez várja a parlamenti pártok valamint a Magyar Szakszervezeti Szövetség képviselőinek csatlakozását.

Miközben a fél ország csendben beledöglik a fokozódó pénztelenségbe, a kormány valójában nem akar szembesülni a katasztrófahelyzettel, csak a számára kedves vállalatok jövedelméről kíván gondoskodni.

Az Igen Szolidaritás által felállított Szolidaritási Operatív Törzs (SZOT) viszont a bajba került magyar emberek, családok jövedelmi helyzetét kívánja javítani.

Ez utóbbiak érdekében a SZOT egy 4+1 intézkedésből álló, szociális válságmegoldó-köteget dolgozott ki. 4 kiadási és 1 bevételi intézkedésről van szó, amelyek a következők:

  • A tőkejövedelmek, mint munka nélkül szerzett jövedelmek kerüljenek a munkajövedelmekkel azonos közteherviselési számbavételre, s rendkívüli jelleggel a tulajdonosonként 48 millió forintot meghaladó tőkeosztalékokra 2020-ban 98 %-os rendkívüli adó kerüljön kivetésre!
  • A magyar állam minden polgára számára garantálja a létminimumot jelentő, havi 100.000 forintos szociális minimumjövedelmet, többségében kiegészítő jelleggel!
  • A magyar kormány törvényerejű intézkedéssel állapítsa meg a valódi munkahelyeken a havi nettó 200.000 forintos minimálbért!
  • Az állami költségvetés ismerje el minden gyermek egyenlőségét, s a családi pótlékot haladéktalanul emelje a mai szint háromszorosára, azaz 37.500 forintra.
  • A nyugdíjasok kapjanak rendkívüli nyugdíj-kiegészítést az elszabadult élelmiszerárak, és a veszélyeztetettségük következtében előállt többletkiadásaik kompenzálásaként, éspedig ugyancsak havi 37.500 forintot!

A fenti válságmegoldó javaslat-köteg törvényhozási hátterének biztosítása érdekében a SZOT felkéri az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnökét, valamint egyik alapító tagját, Székely Sándor független országgyűlési képviselőt, hogy a Magyar Országgyűlésben, illetve az Európai Parlamentben képviseleti felelősséggel rendelkező pártokat, valamint a Magyar Szakszervezeti Szövetséget kezdeményezzen politikai egyeztetést.

A többpárti és szakmai kerekasztal konkrét célja a tárgybani, szociális válságmegoldó-köteg törvényalkotási indítvány formába öntése.

2020. május 14.
Huszti Andrea, Kalmár Szilárd, Kállai Szilvia, Linka Péter, Szanyi Tibor, Székely Sándor,