Menü Bezárás

Az ISZOMM-nak ez most más, mint a szokványos március 15-ék

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom most nehéz szívvel ünnepli a polgári, független, nemzetállami Magyarország kialakulásának kezdetét, midőn a szomszédunkban egy sok szempontból hasonló törekvés leverési kísérletét látjuk.

A leverő (részben) ugyanaz: a birodalmi Oroszország.

Még igen homályos az ukrajnai háború kimenete, pláne a reménybeli békekötés utáni folyamatok. Ami 1848-ban ígéretesnek indult nálunk, majd jóval később Magyarország megcsonkításába torkollott, az most Ukrajnában is megismétlődni látszik: a nacionalizmus mindent felforgat és szétver.

Az ISZOMM álláspontja szerint a nemzetek békés fennmaradásának kulcsa a hazafiság és a szolidaritás. E kettő ötvözete adja ki a modern európai államok létjogosultságát, s egyik sem nélkülözheti a másikat. A nemzeti és nemzetiségi lét azt igényli, hogy a többségi és kisebbségi népcsoportok egymás ügyeiben minél szorosabban egymás mellett álljanak, a kölcsönös tisztelet jegyében!

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc az európai történelem egyik fontos alkotópillére. Az Európában keservesen megtanult sok lecke egyben kötelezi az EU-ba tömörült országokat. Arra, hogy álljanak elő egy olyan ukrajnai rendezési tervvel, amely a szolidaritás nyomvonalán jelent kiutat a mai borzalmakból.

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Tömören szólva ez legyen a többi európai ország jussa is!

ISZOMM
Sajtó

Posted in Sajtóközlemény