Menü Bezárás

Huszti Andrea beszéde az ISZOMM első születésnapján

Elhangzott az Igen Szolidaritás első születésnapján, Budapesten, 2021. március 6-án.

Kedves Barátaim, Tisztelt Vendégeink!

Veled vagyunk! azért is, mert az orbáni rendszer elmúlt 10 éve szociális katasztrófa helyzetet idézett elő.
Ezért hívtuk életre az Igen Szolidaritást, mert missziónknak tekintjük ennek felszámolását.

Ezzel fejeztem be Pártunk létrejöttének bejelentését pontosan egy évvel ezelőtt, 2020. március 6-án.

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom akkor megfogalmazta hitvallását, ami a szociális, környezeti és morális válság felszámolása iránti elkötelezettségben ölt testet.

A magasztos célokon túl a szociális válság felszámolásának első lépéseként az ISZOMM tavaly konkrét számokban is megjelölte azt a szintet, ami belépő lehet egy igazságosabb, méltányosabb társadalom, tehát a ‘jóllét’ felé.

Ennek megfelelően egy évvel ezelőtt havi nettó 200.000 forintban jelöltük meg a minimálbér kívánatos mértékét.

Alkottunk egy új fogalmat, a szociális minimumjövedelmet. Ez egy jövedelempótló intézkedés, ami azt jelenti, hogy ha bárki felnőttnek a bárhonnani jövedelme 100.000 forint alatt marad, akkor erre a szintre, azaz a szűken vett létminimumra kell – kiegészítő jelleggel – felhozni.

A 2010. óta változatlan mértékű családi pótlékot annak háromszorosában, 37.500 forintban jelöltük meg, s ugyanezt az összeget javasoltuk a nyugdíjasok javára, korpótlék néven. Ezek tehát a tavalyi “számaink”.

Fenti szociális intézkedéseknek a forrásait is megjelöltük, éspedig a tőketulajdonosok és az állam mohóságának csökkentése révén.
Kisebb tulajdonosi gazdagság – több bér.
Visszafogottabb állami habzsidőzsi – több bér.
Kevesebb magyar luxus-jacht az adriai kikötőkben – több munkabér Magyarországon.

És a béreken túl, méltányos szociális juttatásokat is kell érteni.

Ezt a vonalvezetést tette magáévá támogatott jelöltünk a szerencsi időközi választásokon, s a vegytisztán baloldali politikáinkkal, abszolút újoncként igen tisztes, 2,23 %-os eredményt értünk el.

A választásokról szólva, az IgenSzolidaritás eredendően az ellenzéki előválasztások híveként lépett fel, azzal a feltételezéssel, hogy azok a politikai programok versenyét is jelentik.
Háromszorosan kellett csalódnunk.
A már említett szerencsi választáson az előválasztás legnagyobb hangadói ugrottak el az előzetes megmérettetéstől.
Tavaly december 20-án pedig, hat párt egy közös kormányzási alapvetéssel állt elő, amely 13 pontjából az első 10-be nem fértek bele szociális és környezeti törekvések.

Számunkra, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom számára ez politikailag teljességgel elfogadhatatlan.

Azóta az is világossá vált, hogy az említett hat párt más pártokat nem akar maguk mellett tudni, s még az esetleges civil jelölteket is eleve valamelyik frakciójukba kényszerítenék.

Ám van itt még valami, ami fontos.
Valami sanda oknál fogva a kormányoldal akaratosan “baloldalinak” állítja be az említett ‘hatosfogatot’, miközben a baloldaliságnak kevés nyomát láthatjuk a politikájukban.

Elnézve ezen pártok eredendő identitásukat feladó mozgását, valójában egy újraformált SZDSZ reinkarnációja bontakozik ki, más néven SZDSZ 2.0.
Gazdasági és társadalmi politikáik ugyanúgy neoliberális töltetűek, mint a nemzeti mázzal leöntött fideszes neoliberalizmus.
Mindkét blokk a tőketulajdonosok akadálytalan gazdagodását pártolja, legfeljebb klienseik különbözőek.

Nos, a realitásokat tudomásul véve úgy határoztunk, hogy saját programmal, 106 egyéni választókerületi jelölttel, önálló listával és már tavaly nyáron megválasztott miniszterelnök-jelöltünkkel, önállóan indulunk a 2022-es választásokon.

Mert elég volt a NER dúlásából!
Elég volt a dolgozói rétegek kizsákmányolásából!
Véget vetünk a Magyarországon dúló vadkapitalizmusnak!
Ebben nagy előrelépést jelent egy vegytisztán baloldali frakció a Magyar Országgyűlésben.
Önállóan indulunk hogy megadjuk az esélyt a munkásoknak, hogy végre valami mellett szavazhassanak magukért, egymásért.
Ezt jelenti az Igen, Szolidaritás.
Noha tárgyalási készségünket fenntartjuk, azt is világossá tesszük, hogy mi baloldaliak vagyunk. A hat párt polgári víziói számunkra nem jelentenek kívánatos perspektívákat, ugyanis mi szocializmust akarunk.

Igen, korunk a mai kor szocializmusát. Annak teljes újra- és átgondolását.

Bár a szocializmust sokan politikai rendszernek gondolják, az valójában egy társadalomszemlélet.
Az alapkérdés több évezredes.
Mit ismerünk el az életünk fő mozgatórugójának? Az egyéni, vagy a közösségi érdekeket?
Ha a magánérdekeké az elsőbbség, akkor ma kapitalizmust mondunk, ha pedig a társadalom érdekeit helyezzük előtérbe, akkor szocializmust.

Történelmileg nézve, minden eddigi rendszer megbukott, hiszen a mára elért eredmény a globális szegénység és a szétvert természet.
Oázisok persze vannak.
Létezik a gazdagok, illetve jómódúak egy szűk, sőt szűkülő rétege, s vannak szépen ápolt kertek is. Az egyenlőtlenségek azonban egyre csak nőnek.
A világvégét kísértjük.

Az életben maradás nagy feladatit ma már a legtehetősebb egyének akármekkora csoportja sem tudja megoldani. A társadalmak viszont talán.

Ebből egy a magyar társadalom. Mi, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítói, tagjai és támogatói valljuk, hogy országunk sikere a társadalmunk sikere lehet. A társadalom viszont csak azt tekintheti sikernek, ha mindenkinek jut bőséges és egészséges étel, tisztességes otthon, korszerű oktatás és fenntartható egészség. Mindenkinek!

Ez a szocializmus.

Egyenlőségjeleket teszünk a tulajdonformák terén. A közösségi, tehát a szövetkezeti, az önkormányzati és az állami tulajdonlás azonos fontosságú a magántulajdonlás jelenlegi elsőbbségéhez képest. A tőkejövedelmek viseljenek ugyanakkora közterheket, mint a munkajövedelmek! Mindenkinek biztosítsuk a mindenkori létminimumot! A törvények legyenek egyszerűek és világosak mindenki számára! Az egyenlőség garanciája a közösségi ellenőrzés.

Napjaink konkrét valóságához illeszkedve új számokban is kifejezzük a ‘jóllét’ alapjait, ezúttal 2021-re értendően, s természetesen majd évente felülvizsgálva. Első alkalommal most tesszük meg ezt a “ráncfelvarrást”.

A havi nettó minimálbér legyen 250.000 forint! Aki nem képes ekkora jövedelmet biztosítani a munkásainak, az aligha tekinthető munkaadónak, illetve vállalkozónak, legfeljebb tőkés kizsákmányolónak, avagy naiv próbálkozónak.

A létminimum biztosítására egyelőre tartjuk a szociális minimumjövedelem tavaly javasolt szintjét, a havi 100.000 forintot. Mint említettem, ez egy jövedelempótló intézkedés, amely garantálni akarja, hogy mindenki élhessen legalább a létminimum szintjén.

A gyermekek életminőségét – amennyire csak lehet – a szülők jövedelmi bizonytalanságaihoz képest is garantálni akarjuk. Ennek kulcsa a gyermekenkénti és havi 50.000 forintos családi pótlék, amely a 2010-es szint immár négyszerese. Ez a lépték az osztrák, a német, sőt, a lengyel mérték alatt van.

Az idősek biztonságát a mindenkori családi pótlék mértékével azonos korpótlékkal kívánjuk szolgálni, természetesen a már említett szociális minimumjövedelmet meghaladóan. Összehasonlításként, a német színvonal harmadáról van szó.

A ‘jóllét’ mentén rengeteg egyéb elképzelésünk van. Ezeket az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom honlapján, az igenszolidaritas.hu oldalon tettük közzé, úgy is, mint pártunk programját.

A járvány sajátos csúcsai között a közeljövő legfontosabb feladatának tartjuk az egészségügyi elképzeléseink kidomborítását.
Amit ma látunk, az, az egészségügyi szolgáltatások surranó pályás magánosítása, párhuzamosan a hasonló oktatási folyamatokkal.
Bár általában is elmondható a közszolgáltatások piaci kiszervezése, a közalkalmazotti státusz folyamatos leépítése, a legveszedelmesebb lépések mégis
az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény paragrafusaiba vannak becsomagolva.
Azért ez a legveszedelmesebb, mert ezt a törvényt az Országgyűlés ellenzékinek mondott frakciói ugyanúgy megszavazták, mint a Fidesz, illetve ahogy a kormány előterjesztette.
Hangsúlyozom, az ISZOMM egyik alapítója, s jelenlegi országgyűlési képviselőnk, Székely Sándor nem adta a nevét ehhez a gyalázathoz.

Bár maga a kormány utólag barkácsolgatja ezt a törvényt, az ellenzéki frakciók kicsit morognak, de mégse szabadulhatnak a közös szégyentől, ami a szakápolók tízezreinek elárulásában, piacra dobásában ölt testet.

Ezek után felmerül a kérdés: tulajdonképpen mivégre fizetjük a közterheket, amikor az Országgyűlés valamennyi pártja, kormány és ellenzék egy sajátos vegyeskórusban dalolva építi le az egyik legnagyobb baloldali vívmányt, a mindenkire – hangsúlyozom, mindenkire – kiterjedő ingyenes társadalombiztosítást.

Az már csak hab a tortán, hogy pont napjainkban az állami kórházakat tovább ürítik, felfüggesztik az állami ellátásokat, és a magánrendelőkbe küldik a betegeket.

Szóval, az IgenSzolidaritás ez év tavaszán a gyalázatosan alacsony magyar bérek ügye mellett a legalább ennyire gyalázatos egészségügy problémáit megoldani hivatott politikáit emeli a frontba.

Most pedig szeretném bemutatni az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom első tíz képviselőjelöltjét.
Hasonló formában a nyár végéig folyamatosan fogjuk bemutatni jelöltjeinket. Tartsanak velünk!

Posted in Velünk történt