Menü Bezárás

A harmadik út: a jólléti szocializmus

A Baloldali Szövetség (Munkáspárt, ISZOMM) közös politikai programja

Magyarország társadalmi élete jóval összetettebb, mint csupán két neoliberális csoport hatalmi küzdelme.

A valódi szakadékok a vagyonosok és a szegények, a nagyvárosok és a kisebb települések, a képzettek és az alulképzettek, az idősebbek és fiatalok, a korruptak és a becsületesek, de akár az ország nyugati és keleti fele között húzódnak. A legfontosabb társadalmi szolgáltatások sorvadásnak indultak, s az új generációk egyre nehezebben férnek hozzá a méltó lakhatási, az egészségügyi és az oktatási lehetőségekhez.

Míg a kormányoldal baloldali hangzású népámítással, addig hivatásos ellenzéke látszólagos baloldali tettetéssel hajszolja a kapitalizmusnak azt a sajátos formáját, amely a tisztességes munkával való boldogulásnak alig ad teret, és hagyta eluralkodni a lopást, a szegénységet, vagy a menekülést.

Értelmes perspektívát csak a jólléti fordulat adhat. Érdemi változásról akkor beszélhetünk, ha a megtermelt jövedelmeinkből mindenki részesedhet, és senki nem marad az út szélén, tehát rendes étel, emberhez méltó lakás, magas minőségű oktatás, illetve garantált egészségügyi szolgáltatások nélkül.

A most választási szövetségre lépett két baloldali párt szerint az össztársadalmi jóllét felé vezető út első lépése a dolgozói politikai érdekképviselet megjelenítése a Magyar Országgyűlésben. Szavazóink biztosak lehetnek abban, hogy elkötelezetten küzdünk az ország valós képességeihez méltó jövedelmekért és jóléti intézkedésekért, széleskörű társadalmi párbeszéd közepette.

A mai lehetőségeinken belül

 • a havi nettó 250.000 forintos minimálbér;
 • a havi 150.000 forintos legkisebb öregségi nyugdíj;
 • a gyermekenkénti és havi 50.000 forintos családi pótlék, valamint
 • a legalacsonyabb jövedelmek szintén havi 100.000 forintra való kiegészítésének

elérésére összpontosítunk.

A fenti jövedelmi szintek mellett garantálni kívánjuk

 • a mindenkire kiterjedő és teljeskörű társadalombiztosítást;
 • a 18 éves korig tartó tankötelezettségen túl az érettségi szint felett megszerezhető első szakképesítés/diploma megszerzéséig a színvonalas és ingyenes állami oktatást;
 • szociális igényeket is figyelembe vevő rendszerben évente legalább 50.000 állami bérlakás építését;
  átlagos felhasználói léptékben az internet ingyenességét;
 • minden korcsoport számára a folyamatosan korszerűsödő digitális tudás ingyenes megszerzését;
  méltányos szintekig az energia ingyenességét.

Programunk a mai adómértékek környezetében is kivitelezhető, jóllehet az egyes társadalmi csoportok között teherkiegyenlítések szükségesek, különösen a munka- és a tőkejövedelmek viszonylatában.

A növekvő életszínvonalba hangsúlyosan beleértjük a természeti környezetünk állapotának javítását is. A társadalmi jóllét tehát új egyensúlyokat kíván. Az általános fogyasztóvédelmet – a lehető legtágabban értelmezve – az egyik legfontosabb állami feladatnak tekintjük. A fejlődés zálogát a modern kor technikai és társadalmi vívmányainak minél hatékonyabb használatában látjuk, így törni kívánjuk az utat az ún. “okosvárosokra” és “okosfalvakra” szóló koncepciók térnyerése, továbbá az állami és önkormányzati világ teljes egészének digitális átállítása előtt.

Kulturált, szuverén és szolidáris magyar nemzetet akarunk, békében és együttműködésben a világgal!