Menü Bezárás

 

Magyarország közösségi pártja, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom 2024-es európai parlamenti választási programja

Előszó

Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott testülete, népképviseleti szerve. Az összes többi európai intézményt a tagországok kormányai hozzák létre és működtetik. Az EP képviselőinek száma jelenleg 705, akikből 21-et Magyarország szavazópolgárai választanak.

Az EP megválasztott tagjai politikai frakciókba tömörülnek, avagy a független képviselők sorában jegyzik őket. A magyar választóknak ezért azt is érdemes szem előtt tartani, hogy akire szavaznak, az az európai politikai paletta mely színét erősítené? Az Igen Szolidaritás, az Európai Baloldal Pártja elnevezésű pártcsalád partnereként a jelenleg 37 tagot számláló, ‘A Baloldal’ (The Left) elnevezésű EP-frakcióhoz áll legközelebb, amelynek magyar tagja eddig sajnos még nem volt.

Az Európai Parlament feladata az EU működésének ellenőrzése, és állásfoglalások, jelentések kibocsátása, illetve meghatározott esetekben az európai döntések, jogszabályok jóváhagyása, avagy elutasítása.
Az EP a világ legkifinomultabb szabályalkotó testülete, amelynek szinte minden területre kiterjedő figyelme és szava a külső országok többsége számára is alapvető tájékozódási pont.

A magyar választópolgárok közül azok, akik az Igen Szolidaritásra szavaznak, azok a közösségi eszme európai térnyerését segítik.

Szabadság, hazaszeretet, szolidaritás

Az Igen Szolidaritás értékrendjének középpontjában a magyar nép, a magyar haza szeretete áll, szabadságban, társadalmi szolidaritásban. A kinyilvánított szavakon túl sokkal inkább az értő cselekvés az eszközünk.

A történelem végre úgy hozta, hogy a magyar szabadság kérdőjelei a múltba szelídültek, s az Igen Szolidaritás a magyar önrendelkezés erősödését, még inkább kiteljesülését akarja. Elutasítjuk viszont a szabadság tékozló, öncélú, avagy önző, kisajátító értelmezését. A lehető legszorosabb és őszinte együttműködésre törekszünk tagországi társainkkal, szomszédainkkal. Úgy értelmezzük, hogy ha bárki az európai szuverenitást kívánja korlátozni, az óhatatlanul a magyar önrendelkezés ellen lép fel.

Az Igen Szolidaritás a nevében foglalt hitvallást, a szolidaritást az egymás érdekei melletti kiállásként értelmezi. Ez vonatkozik a környezetünkre is, amelynek kárára senki nem fordulhat. A magyar haza ugyanis több, mint eszme, hiszen Magyarország egyben egy csodálatos természeti valóság – lehetne. Ahogy a szolidaritás gondolatát, úgy az életünk gyakorlati tereit is tisztelnünk, ápolnunk kell.

Az Igen Szolidaritás kiáll az emberi jogok maradéktalan érvényesítéséért, és felveszi a kesztyűt az egyes identitások erőltetett, kampányszerű felülkerekedési szándékaival szemben. Emellett a csalás, a korrupció, a nacionalizmus és a neoliberalizmus, tehát az ún. NER – értsd: az orbáni kormány és az általa fizetett hivatásos, parlamenti ellenzéke – ádáz ellenfelei vagyunk.

Az Igen Szolidaritás legfőbb európai célkitűzése az egység

Magyarország közösségi pártja az Európai Uniót az európai történelem eddigi legnagyobb vívmányának tartja, s kifejezetten érdekelt annak fejlesztésében. A fejlesztés lényege a minél több területre kiterjedő és minél szorosabb egység, amely őszinte együttműködésen kell alapuljon!

Az eddig elért egység azonban főleg a cégek, a tőke javát szolgálja, s a polgárok érdekei, szociális szempontjai egyelőre háttérbe szorulnak. Az Igen Szolidaritás elsősorban ezen akar változtatni, s az EU-t a dolgozó emberek jólléti terepévé kívánja építeni.

A jóllét része, hogy az anyagi gyarapodáson túl korunk égető kérdéseire is válaszokat találjunk! Az Igen Szolidaritás kifejezetten európai szükségnek tartja a mesterséges intelligencia, a közösségi média, valamint a kannabisz használatának egységes szabályozását.

A párt felfogásában az EU önmagában se nem jó, se nem rossz, hanem pont olyan, amilyet a politikai erők kiharcolnak.

Az Igen Szolidaritás európai politikai képviseletet kínál a közösségi értékrendű magyar emberek számára. Magyarország közösségi pártja kerüli a sommás jelzőket, így elhárítja magától a balliberális, a balközép, netán a szélsőbalos címkéket.

Küldetésünk a társadalom dolgozói hányadának a képviselete

Az Igen Szolidaritás európai jövőképe a Szociális Európa fogalmában helyezkedik el. Ez legfőképp a méltányos bérek garantálása, és a társadalmi szolgáltatások sokasága révén valósulhat meg. A bérek gyilkosai azonban gyakran maguk a tagországi kormányok, s köztük sajnos a jelenlegi magyar kormány és hivatásos ellenzéke alighanem a leggaládabb. Az Európai Parlament a jobb bérekért a szakszervezeti és a dolgozói jogok módszeres kiterjesztésével tud fellépni.

Az Igen Szolidaritás vállalása

Magyarország közösségi pártja egy, a jelen évtized elején alakult friss politikai mozgalom, elsősorban a szociális válság leküzdésének akaratával. Bárhol, így az EP kapcsán is ugyanazt vállaljuk: megválasztásunk esetén az adott település, Magyarország egésze, illetve az EU jobb hely lesz jólléti értelemben, mint amilyen a szerepvállalásunk nélkül lenne úgy anyagi, mint lélektani értelemben.

A választási realitások

Az Igen Szolidaritás tisztában van azzal, hogy egy EP képviselői mandátumhoz a szavazatok legalább 5 százalékát kell megszereznie. A kellő választói felhatalmazás esetén Magyarország közösségi pártjának képviselője a szociális, a munkaügyi, a környezetvédelmi és a mezőgazdasági területeken működő szakbizottságokban kíván eredményesen részt venni.

Az európai szociális feladatok

E területeken a lehetőségeihez képest az EU történelmi lemaradásban van, akkor is, ha a világ legtöbb szociális vívmánya itt jött létre. Álláspontunk szerint legfőképp a bérek és a nyugdíjak emelésén túl a lakhatási, az egészségügyi és az oktatási ügyekben való előrelépésre van szükség. Szociális szempontokat is figyelembe vevő állami/önkormányzati bérlakás-rendszer, egységes társadalombiztosítás, térítésmentes képzettség-szerzés jelentik az elérendő mérföldköveket.

Az európai munkaügyi feladatok

Az egységes szakszervezeti jogok kivívása és garantálása régóta várat magára, s ezek eléréséért az Igen Szolidaritás mindent megtesz. Erős munkavállalói szervezetek szükségesek a munkahelyi biztonság eléréséhez és fenntartásához. Magyarország közösségi pártja a tipikusan négy napos munkahét és a napi nyolc órás foglalkoztatás elterjesztését akarja amellett, hogy az otthoni munkavégzés, valamint az évi legalább 30 napos szabadság kívánalmai is érvényesülhessenek az EU valamennyi országában.

Az európai környezetvédelmi feladatok

Amit korábban környezeti katasztrófának gondoltunk, az sajnos már lényegében bekövetkezett, legfeljebb annak súlyosságát enyhíthetjük, vagy fokozhatjuk. Európa a földön és a tengereken tapasztaltak átlagánál is jobban melegszik, ezért a nemzetközi együttműködések szervezése elsődleges európai parlamenti feladat. Az Igen Szolidaritás a minél kevesebb anyaggal és energiával való minél több érték előállításának a híve, ezért támogat minden olyan törekvést, amely hasonlókat céloz. Magyarország közösségi pártja túl kíván lépni a “szennyező fizet” elven, mert álláspontja szerint pénzért se lehessen a környezetünket rongálni, inkább a teljes helyrehozatal, vagy a riasztóan szélsőséges esetekben a még súlyosabb büntetések híve, akár a börtönt is ideértve.

Az európai mezőgazdasági feladatok

Az Igen Szolidaritás nagy értéknek tekinti az európai Közös Mezőgazdasági Politika létét és működését, amely a vidékfejlesztést is magában foglalja. A fejlődéshez azonban meg kell törni a termésátlagok, avagy a profitérdekek hajszolásának hegemóniáját. Magyarország közösségi pártja olyan agrárpolitikai fordulatot szorgalmaz, amely a támogatásokat az alapvető célkitűzések teljesítésén túl annak fejében biztosítja, hogy az adott talaj, erdő, vagy vízterület jobbá válik, azaz a biodiverzitás szintje emelkedik. Kiemelten fontos az európai vidéki területek, a kistelepülések bevonása a digitális forradalom ernyője alá (ld. okosfalvak), azaz a nagyvárosokban elvárt szolgáltatásokhoz mindenütt a 15 perces hozzáférési kívánalomhoz közelítsen. A kívánt célok érdekében a párt a szövetkezeti modelleket tekinti alapvetésnek.

Az európai gazdaságpolitikai feladatok

A gazdaságpolitikák összehangolása a minél szorosabb európai egység egyik legfontosabb eszköze. Ma javarészt az egységes belső piac és az euró jelenti a közös gazdaságpolitikai bázist, amit jelentősen segít a bankunió, a fejlesztéspolitikai és egyes adóügyi kérdésekben való egység. Mindez azonban keveset ér szociális unió nélkül.

Az Igen Szolidaritás törekvése az euró mihamarabbi bevezetése, elsősorban az egyik legfontosabb szociális szempont, az árstabilitás érdekében.

Magyarország közösségi pártja az európai gazdaságpolitika jelenlegi, növekedést hajszoló fő célját a minél magasabb bérek iránti törekvéssel kívánjuk felváltani. Elégtelennek tartjuk az európai minimálbér körüli elmaszatolt intézkedéseket, s azt tartjuk elérendőnek, hogy a munkajövedelmek erősödése haladja meg a tőkejövedelmekét!

Az európai Közös Kül- és Biztonságpolitika

Az EU a globális arénában sajnos a legkevésbé sincs az őt megillető helyen. Ahogy mondják, az EU változatlanul egy gazdasági óriás, de egy politikai törpe. Ezen csak a még nagyobb belső egyetértés és egység segíthet, ami a hagyományos külpolitikai dimenziók felett közös energiapolitikai, menekültügyi, biztonsági és bizony katonai összefogást követel a tagországoktól.

Az Igen Szolidaritás a közös európai hadtest felállítását az európai szuverenitás elengedhetetlen feltételének tartja. A nemzeti hadseregek szerepét meghagyva, sőt, azokat erősítve, a párt egy közös, NATO-kompatibilis és rendkívül jól felszerelt, legalább fél millió katonával rendelkező EU-hadsereg felállítását szorgalmazza, amely részben, vagy egészben bárhol bevethető, tehát a klasszikus belső védelmi feladatokon túl a világ bármely pontján képes békefenntartó szerepet vállalni. Egy ilyen kiállású hadsereg garancia lehet arra, hogy az EU tagjai amerikai jelenlét és segítség nélkül is eredményesen tartsák féken a lehetséges agresszorokat.

Az Igen Szolidaritás az EU bővítését szorgalmazza, de senkinek nem kíván külön VIP-bejáratot építeni. Magyarország közösségi pártja a közös európai szabályok és normák maradéktalan elfogadását, illetve betartását valamennyi tagországtól megköveteli, s ez alól az újonnan jövők se lehetnek kivételek.

Az Európai Parlament tagjai az európai választópolgárok képviseletére hivatottak, s nem válhatnak semmilyen külső ország lobbistáivá, netán ügynökeivé. Európának a legtöbb kárt az amerikai, a kínai és az orosz befolyás okozza, s véget kell vetni annak a képmutatásnak, amikor a port csak a kishalakon verik le, miközben a cápák szabadon garázdálkodnak. Az Európai Parlament kizárólag az európaiaké, és legyen az európai népek legfontosabb érdekérvényesítő terepe!

Mi mellett állunk?

 • Szociális és szolidáris Európa;
 • “Okos” települések;
 • Minél szorosabb európai egység;
 • Európai autonómia és szuverenitás;
 • A tisztaság és béke földrésze;
 • Közös európai hadtest.
 • Antifasizmus
 • Szocializmus
 • Béke
 • Szeretet
 • Igazság
 • Átláthatóság