Menü Bezárás

Magyarország forradalmai

Magyarországon a forradalmakat mindig leverték, később mégis célba értek, a folyamatok azonban rendre elfajultak, amit újabb forradalmak követtek.

Első, 1848/49-es forradalmunk idegen hadakkal történő leverését követően az eredeti célkitűzések lényegi része 1867-ben valósult meg, ám bizonyos fejlemények az ekkor létrejött Osztrák-Magyar Monarchia széteséséhez, s Magyarország megcsonkításához vezettek.

Második, 1918/19-es forradalmunk külső erővel való elfojtása egy újabb világháborúba vezette a magyarságot, s az eredeti célkitűzések jószerivel 1949-re váltak valóra, ám a torzulások ismét hamar tönkretették a nép álmait.

Harmadik, 1956-os forradalmunkat szintén külső erők folytatták vérbe, s a népakarat 1990-re tette a demokráciát valósággá. Az akkori eredmények sajnos azonnal romlásba mentek át, s egy-két előremutató kísérletet leszámítva a magyar nép mára ismét nyomorba és függésbe süllyedt.

105 esztendeje az őszirózsás forradalomban született Magyar Népköztársaságnak szánt tőrdöfés 1919 március 21-én proletárforradalomba és proletárdiktatúrába torkollott.

Mai fejjel nyilván mindenféle diktatúrát elítélünk, azonban a magyar történelem ezer éve zömmel önkényuralom volt, s bizonyos mértékig még ma is az.

A 105 esztendővel ezelőtt kikiáltott Tanácsköztársaság az első hetekben tető alá hozta az első írott magyar alkotmányt, s katonai erővel, valóságos néphadsereggel szállt szembe a hazánkat széttépő győztes hatalmakkal. Ezt a dicsőséget csak aljas szándékkal lehet kihazudni a magyar történelemből.

Magyarország közösségi pártja, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom emlékezésre szólítja hazánk valamennyi polgárát. Éljen 1919 március 21-e dicső emléke!

Szanyi Tibor
Elnök

Posted in Sajtóközlemény