Menü Bezárás

A kormány bejelentései ellenőrizhetetlenek

Sajtóközlemény: 2020. április 7.

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom álláspontja a kormány válságkezelési bejelentéseiről

Mindenekelőtt, a kormány bejelentései követhetetlenek, ellentmondásosak, ellenőrizhetetlenek, zömében fogható határidő nélküliek, s ezeknél fogva számonkérhetetlenek. Amit a kormány eddig bejelentett, az lényegesen több kérdést nyit meg, mint amennyit megválaszolni szándékozna.

A helyes válságkezelés az, amikor a segítség azonnali és konkrét. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom még a járvány okozta válság előtt fogalmazta meg a szociális válságból való kilábalás alaplépéseit, amelyek a mai helyzetben is sikeresen alkalmazhatók lennének.


Eszerint a létminimumnak megfelelő havi nettó 100.000 forintos minimumjövedelemre való kiegészítése minden olyan juttatásnak, ami ez alatt van, így például a legkisebb nyugdíj és a munkanélküli segély is ezt a szintet érhetné el. A családi pótlék megháromszorozása, azaz a 37.500 forintban való meghatározása azonnali segítséget jelentene a magukra maradt családoknak. Ezen felül a minimálbért havi nettó 200.000 forintban kellene meghatározni, így a részmunkaidő 4 órás esetben is garantálná a minimumjövedelem szintjét.


Sarokpontjaink helyességét bizonyítják az ellenzéki pártok és független szakértők javaslatai, amelyek lényegében és egyöntetűen ugyancsak ezeket a szinteket fogalmazzák meg. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom egy ponton mutat túl a látható ellenzéki konszenzuson, hogy az emelt családi pótlékot (37.500 forintot) a nyugdíjasok számára is biztosítaná, egységesen.


“Pénzt az embereknek!” koncepciónk a megbénult gazdaságot a keresleti oldal ébren tartásával kezelné. A megszűnőfélben lévő munkahelyek – értelemszerűen – megszűnőfélben lévő bérterheinek (részbeni) átvállalása konkrétan a nesze semmi fogd meg jól kategória, szebben szólva eső után köpönyeg, ráadásul az ezzel kapcsolatos kormányzati ígéretek semmit nem mondanak az egyéni, mikro-vállalkozásoknak, vagy az ún. katásoknak. Az átképzésekkel kapcsolatos ígéretek ugyanis megoldatlanul hagyják az érintettek megélhetési gondjait. A majdani hitelprogramok perspektívái is legfeljebb azokat érintik, akik ebben a nehéz időszakban egyáltalán hitelképesek maradnak.

Ha az emberek azonnal nem jutnak pénzhez, akkor a vállalkozások is lehúzhatják a rolót, ugyanis a járványnak még messze nincs vége, a szociális válság pedig most kezd végzetesen szorítani.


A különböző állami követelések enyhítése szintén nem mond semmit azoknak, akik bevétel híján ezeket egyébként is képtelenek fizetni, s számukra így az egyedüli útként a törölköző bedobása marad, ezzel is növelve a segítségre szorulók számát. Ugyanígy kérdéses azon hazatértek sorsa, akiknek a külföldi állása szűnt meg, de most idehaza jelentkeznek munkanélküliként. Legalább 100.000 emberről van szó!


A kormány mindmáig azért nem hirdetett hivatalosan is járványügyi vészhelyzetet, mert az ebből fakadó esetleges karanténok folytán táppénzt kellene fizessen, ami messze meghaladná az eddigi kozmetikázások számait.


13. havi nyugdíjjal kapcsolatos ígéretek átmenetet képeznek a felesleges politikai fricskázás, illetve az elnyújtott, ám részleges kompenzáció között. A válság kezdete, azaz március eleje óta a kormány rossz intézkedéseinek felróhatóan a forint árfolyama bő 10 %-kal romlott, ami a nyugdíjas fogyasztó kosárra vetítve legalább ennyivel csökkentette a nyugdíjak értékét, s az élelmiszerek árrobbanása egy további 10 %-os értékvesztést jelent. Nos, ennek a közel 20 %-os veszteség csupán felének (értsd: 13. havi nyugdíj), és ennek is négy évre kiterített pótlása az arcátlanság kategóriájába tartozik.


Az EU mind ez idáig 2.800 milliárd eurónyi forrást mozgósított a válság következményeinek enyhítése érdekében. Ebből alig 5 milliárd euróra tehetők a magyar kormány (átfedésekkel tarkított) vállalásai, amelyekben már az EU-tól kapott források is benne vannak. Rettenetesen hangzik, de a magyar kormány erőfeszítései ebből mindössze 0,2 %-os arányt képviselnek, miközben lakosságunk aránya az EU-ban durván 2 %-os. Nagyságrendileg tehát elmondható, hogy a magyar kormány csupán tizedannyit tesz polgáraiért, mint az európai átlag.


És ezt is rosszul! Pénz helyett használhatatlan, távlati ködbe vesző ígéretekkel kábítja a népet, miközben még a megtettnek mondott lépésekből sem látszik szinte semmi, azaz a lakosság a mai napig nem jutott hozzá sem maszkokhoz, sem kesztyűkhöz, sem fertőtlenítőszerekhez azokból a szállítmányokból, amelyekre a kormány állítólag már közel 500 milliárd forintot költött. Hallunk viszont tetemes védőeszköz-exportról, azaz felmerül a gyanú, hogy a magyar embereknek ígérgetett szállítmányok lényegében kormányközeli nepperek nemzetközi seftelgetésének áldozatai lettek.


Hol vannak a kormányzati maszkok? Hol van a kormányzati pénzügyi segítség? Az embereknél és az önkormányzatoknál biztos nem!


Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom mindaddig semmilyen kormányzati válság-intézkedést nem tekint sem alkalmasnak, sem hasznosnak, de elfogadhatónak sem, amíg minden magyar állampolgár számára nem adatik meg a havi nettó 100.000 forintos jövedelem állami garanciája. Ez alatt a szint alatt nem lehet a szociális válság kezeléséről beszélni.


Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom bízik az ellenzéki erők együttműködésében, hogy legalább ezt az egyetlen érdemi lépést a minden hatalmat magához ragadó kormányból kikényszerítsük.

Budapest, 2020. április 7.

Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom

Posted in Sajtóközlemény