Menü Bezárás

El a kezekkel Európától!

Az ukrajnai háború ékes bizonyítéka, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult európai biztonsági építmény csődöt mondott. A gazdasági értelemben véve világhatalommá nőtt EU hovatovább nyolc évtizede folyamatosan ki van szolgáltatva az USA és Oroszország katonai versengésének, amelynek szomorú és aktuális következménye az egyelőre csak szélesedő rombolás Ukrajnában, illetve más európai országokra is kiterjedő közvetlen katonai fenyegetettség növekedése.

Az ISZOMM álláspontja szerint tartós békét az EU két irányú megerősödése hozhat. A térség munkásosztálya alapvetően egy szociális és szolidáris kibontakozásban érdekelt, amelyhez hatékony önvédelmi képességek is tartoznak.

A háború már eddig is euró-százmilliárdokban mérhető károkat okozott Európa dolgozóinak, s hasonló terheket ró az ukrán és az orosz munkásságra egyaránt. A fizikai rombolás elképesztő áldozatain túl az egekbe szökő energia- és élelmiszerárak minden őrült csapása a dolgozók hátán csattan. Ennek véget kell vetni!

Béketárgyalásokra már eddig is számtalan felvetés született, de józan ésszel nézve ezek alapja a katonai összecsapások és a fegyverszállítások azonnali leállítása lehet. Az európai biztonsági architektúra a továbbiakban nem épülhet az USA katonai gyámsága közepette. Immár elég volt abból is, hogy az amerikai hadipolitika eredményei – sajátos módon – az olajüzletben érdekelt behemótok zsebeiben realizálódnak!

Európának, s benne Magyarországnak alapvető érdeke az erős és önálló európai hadtest létrehozása. Az európai fegyvereket nem máshová kell szállítani, hanem a saját kapacitások növelésére kell használni! Egy jól felépített európai katonai potenciál egyben eszköz is a NATO elengedhetetlen reformjához, amelynek hozadéka Amerika katonai értelemben vett kitessékelése a kontinensünkről kell legyen. Az ukrán konfliktus forró háborúvá dagadásában az USA felelőssége éppúgy elvitathatatlan, amint semmi sem indokolhatja a fegyveres agressziót, egy ország lerombolását. Az ISZOMM meggyőződése, hogy egy hatékony európai védelmi építmény egyúttal az orosz hadsereget is Oroszország határain belül tarthatja.

Az EU tehát akkor tenné jól, ha kezdeményező és szavatoló szereplőként vállalná fel az ukrán háború haladéktalan befejezését. Európa érdeke a mielőbbi és teljeskörű tűzszünet, a harcoló csapatok visszavonása, az amerikai fegyverszállítások leállítása, valamint a béketárgyalások megkezdése.

Jóllét és béke Európában. Baloldali szemszögből nézve ezek a valós céljaink. Az ISZOMM kitartóan áll ki ezek mögé, és keresi minden hasonló gondolkodású politikai erő szövetségét.

ISZOMM Sajtó

Posted in Sajtóközlemény