Menü Bezárás

El a “pósáni” kezekkel a pedagógusoktól

PÁRTKÖZLEMÉNY

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom a leghatározottabban kiáll a választási programjában, a Kádár János Tervben rögzített álláspontja mellett, miszerint a közoktatás bárminemű piacosítása nemzetellenes bűn.

Ez a bűn sajnos folyamatosan rombolt az elmúlt évtizedben, amit csak tetéz a fideszes Pósán László (Debrecen) legújabb nyilatkozata, hogy a szakképzési rendszer esetéhez hasonlóan a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is a Munka törvénykönyvének hatálya alá gondolná helyezni.

Az ISZOMM megerősíti szolidaritását az összes tanárral, pedagógussal, s követeli, hogy az óvodától az érettségiig terjedő teljes spektrum nevelői, oktatói és szakoktatói egységesen a közalkalmazotti törvény szerint végezhessék munkájukat, ideértve a tényleges életpályamodell által biztosított jogokat. A párt meggyőződése, hogy nincs az a szerkezeti-szervezeti varázslás, amivel orvosolni lehetne a pedagógusokon végrehajtott sorozatos merényletek sebeit, elsősorban az arcpirítónál is gyalázatosabb bérek okozta károkat.

A folyamatosan morzsolódó pedagógus társadalom még talpon lévő tagjai is a pályaelhagyás rémképével kelnek és fekszenek, s ez a tűrhetetlen mentális állapot rajtuk kívül az összes magyar tanuló gyermeket, illetve fiatalt szinte egy életre megvisel. A közoktatás szereplőinek további leszalámizását előrevetítő Pósán-féle sugalmak nem csupán újabb bűnök elkövetését vizionálják, de – a Pedagógusok Szakszervezetének (PSz) roppant helyes megállapítása szerint – a kormány egy évtizede vázolt összes ígéretét lenullázzák.

Az ISZOMM a pedagógusi, az oktatói lét biztonságának maximális garantálása mellett száll síkra, amelynek egyik legsürgősebb eleme a havi nettó 350.000 forint legkisebb közalkalmazotti bér bevezetése. A teljesítmény szerinti differenciálás ennél magasabb anyagi dimenziókban kell történjék, s az oktatási minőség emelése pedig eleve a tanárképzés színvonalának javításával képzelhető el.

Huszti Andrea, elnök

ISZOMM Sajtó

Posted in Sajtóközlemény