Menü Bezárás

Fogyunk

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom szomorúan értesült a 2022-es népszámlálás előzetes fő számairól, köztük a magyar népesség lélekszámának nagymértékű, 350.000 fős csökkenéséről, 2011 óta. Erősen vélelmezhető, hogy a fenti adat magában foglalja a Covid-járvány során bekövetkezett hatalmas mértékű, 50.000 főt kitevő elhalálozást is.

Ezek az adatok a Fidesz bő egy évtizedes nemzetpolitikájának a csődjét mutatják. A népességfogyás főként a társadalmi hangulatot tükrözi, amelyben az emberek nem látják kedvezőnek utódaik jövőjét. A Fidesz szociális és családpolitikája csak egy szűk, jómódú rétegről hajlandó tudomást venni, amely nyilván nem képes a magyar nép reprodukcióját fenntartani.

Ennél is rosszabb, hogy a szociális törvény közelmúlt módosítása előre láthatóan a népességnövekedés ellenében hat, minthogy az állam felelősségét csak végső menedékesként határozza meg, azt is elégtelenül.

Az ISZOMM álláspontja szerint a helyes szociálpolitika alappillére a gyermekjóléti intézmények hatékony működése, ami garantálhatná a szülőknek, hogy bármi is történjék velük (állásvesztés, munkaképesség csökkenése stb.) utódaik méltó felnevelése társadalmilag is rendezett perspektívába ágyazódik.

A konkrét intézkedéseket tekintve elengedhetetlen az ingyenes bölcsődei és óvodai szolgáltatások széles körű hozzáférhetőséggel való ellátása, a 18 éves korig tartó tankötelezettség fenntartása mellett a korszerű tudás (úszást, pénzügyeket, digitális képességeket, nyelvismeretet, jogosítványt is ideértve), valamint napközbeni étkeztetés biztosítása, továbbá a családi pótléknak a létminimum felében való megállapítása (jelenleg kb. 60.000 Ft/hó).

Az ISZOMM ezzel összefüggésben azt is leszögezi, hogy a minimálbér esetében az EU országainak átlagát kell rövid távú célként kitűzni, ami napi 8 órás foglalkoztatást alapul véve jelenleg 1.000 euró, azaz hozzávetőlegesen 400.000 forint.

A párt nézetei szerint a fenti intézkedések nélkül népességünk tovább fog csökkeni, jóllehet a magyar jövőkép ennél nagyságrendekkel többet érdemel.

Arccal a pénztárak felé!

Huszti Andrea,

elnök

Posted in Sajtóközlemény